Wymiana listów między panią rektor i Ryszardem Ihnatowiczem