zespół | the team

Anna Olszewska, Grzegorz Biliński, Marek Chołoniewski, Jerzy Stojek, Marek Długosz, Jerzy Heczko, Sonia Milewska, Monika Zielińska

Studenci Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie, Wydziału Intermediów oraz Wydziału Konserwacji i Restauracjii Dzieł Sztuki ASP

Anna Olszewska, Grzegorz Biliński, Marek Chołoniewski, Jerzy Stojek, Marek Długosz, Jerzy Heczko, Sonia Milewska, Monika Zielińska

Students of the Humanities Faculty at AGH and Intermedia Faculty at the Academy of Fine Arts in Cracow.