zespół | the team

Anna Olszewska, Grzegorz Biliński, Marek Chołoniewski, Jerzy Stojek, Marek Długosz, Jerzy Heczko, Sonia Milewska, Monika Zielińska, Jacek Żakowski, Jerzy Hawryluk, Rafał Bieszczad, Agnieszka Roznowska-Sadraei & Dennis Pooley, Piotr Madej

Studenci Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie, Wydziału Intermediów oraz Wydziału Konserwacji i Restauracjii Dzieł Sztuki ASP / Students of the Humanities Faculty at AGH, Conservation and Restoration, as well as Intermedia Faculties at the Academy of Fine Arts in Cracow.