zespół | the team

pomysł i opieka kuratorska
Anna Olszewska

sterowanie
Marek Długosz, Rafał Bieszczad

szkielet
Jacek Żakowski, Sonia Milewska

mechanika
Jerzy Stojek, Jarosław Mamcarczyk, Jerzy Hawryluk, Kamil Sikora, Michał Pawlik

sensory
Anna Olszewska, Piotr Madej

wyprawy do Colijnsplaat
Anna Olszewska, Grzegorz Biliński, Marek Chołoniewski, Sonia Milewska, Jerzy Heczko

ekspozycja
Grzegorz Biliński, Alicja Duzel-Bilińska, Wiktor Ptak

streaming
Marek Chołoniewski

kontakty, logistyka, redakcja
Monika Zielińska

identyfikacja wizualna
Jacek Rakiej

administracja
Bożena Niedbała, Katarzyna Janowska, Zbigniew Lankosz, Anna Kulpa, Maria Targosz

tłumaczenia
Agnieszka Rożnowska-Sadraei & Dennis Pooley, Piotr Maj

dokumetacja foto
Daniel Podosek, Dominika Klimczak, Wociech Kobylański, Wojciech Wojciechowski, Amadeusz Ferduła

działania serwisowe
Mateusz Skrzyński, Jędzej Iwanicki

 

Corps diplomatique
Anna Siwik

 

 

dyżury w hali pełnią

Szymon Dzięgiel, Małgorzata Herrmann, Sandra Pasławska,  Agata Rogowska, Wojciech Świątek

ponadto
Studenci Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie, Wydziału Intermediów oraz Wydziału Konserwacji i Restauracjii Dzieł Sztuki ASP / Students of the Humanities Faculty at AGH, Conservation and Restoration, as well as Intermedia Faculties at the Academy of Fine Arts in Cracow